Kluwer Accountancy Nieuws

HomeActueel › Sectoren › Europese CFO bang voor recessie; Amerikaanse collega positiever

Europese CFO bang voor recessie; Amerikaanse collega positiever

19-12-2011 10:59 Tilburg University

Financiële directeuren op het Amerikaanse continent laten voorzichtig weer een positief geluid horen over de economie. Het bescheiden optimisme duidt mogelijk op een licht herstel maar suggereert nog steeds een lagere groei van de Amerikaanse economie. De angst voor een recessie blijft aanhouden. Het Europese sentiment zakt voor het vierde kwartaal op rij. Bedrijven voelen de druk over de gehele breedte. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de CFO Survey, uitgevoerd door Tilburg University en Duke University.

Optimisme in Amerika & Azië


Het optimisme over de economie is in Amerika sterk toegenomen Na het zeer negatieve sentiment van het vorig kwartaal, waarin bijna 65% van de ondervraagde CFO’s  aangaf minder optimistisch te zijn, lijken de eerste voorzichtige stappen richting verbetering te zijn ingezet. Hoewel de gemiddelde winstverwachting van 7.7% voor de komende twaalf maanden ver beneden het peil van een jaar geleden (19.8%) blijft hangen, zijn de financieel directeuren in de Amerikaanse markt weer een stuk positiever over de verwachte groei in investeringen en uitgaven voor technologie en Research & Development (R&D). Ook de werkgelegenheid zal gedurende de komende twaalf maanden naar verwachting enigszins verbeteren. In Azië is bijna tweederde van de CFO’s minder optimistisch geworden. Ondanks deze verslechtering van het sentiment is het daadwerkelijke optimismeniveau in Azië toch hoger dan in Amerika en Europa. Zowel winstverwachtingen als werkgelegenheid in Azië blijven naar verwachting relatief robuust.

 

‘Het is echter nog te vroeg om te juichen. Ondanks de gunstige signalen is er volgens de Amerikaanse bestuurders toch nog een kans van 31% op een recessie in de Amerikaanse markt binnen nu en een half jaar. In tegenstelling tot veel van hun Europese collega’s bereiden de Amerikaanse CFO’s zich niet of nauwelijks voor op een dergelijk scenario. Bijna de helft geeft aan niet op een noodplan terug te kunnen vallen wanneer een recessie zich daadwerkelijk aandient,’ aldus Kees Koedijk, professor in financieel management en oprichter van de Europese branch van het globale CFO Survey.

 

Europa op rand recessie


Ruim 60 % van de bestuurders in Europa zien een recessie op zich af komen. Dat zij zich daarom beter voorbereiden dan hun Amerikaanse collega’s is niet verwonderlijk. Het sentiment is voor het vierde kwartaal op een rij sterk gedaald. Ruim 65% zegt nu minder optimistisch te zijn over de economie van het eigen land. Dit negatieve vooruitzicht over de economie wordt nog eens versterkt door de zeer matige groeiverwachtingen voor investeringen, uitgaven voor technologie, R&D en marketing en de werkgelegenheid.

De Europese bestuurders schatten de kans op een recessie binnen nu en zes maanden op bijna 50%. De crisis laat dan ook weinig bedrijven ongemoeid, ruim 90% ondervindt de negatieve effecten ervan. Meer dan 60% van de Europese financieel directeuren geeft aan dat de omstandigheden binnen de eigen sector is verslechterd over de laatste twaalf maanden. Dit vertaalt zich niet alleen naar een directe afname in de vraag naar producten (40% van de bedrijven zag deze vraag afnemen in het afgelopen jaar) maar ook naar de mogelijkheden om geld te lenen en de toegang tot de kredietmarkt. Maar liefst de helft van de Europese CFO’s zegt een verslechtering waar te nemen in de mogelijkheden om geld te lenen.

 

Gevolgen


Een recessie zou grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. De financieel directeuren in Europa geven namelijk aan dat zij gemiddeld hun werknemersbestand met ruim 12% zouden moeten terugschroeven. Daarbij komt nog eens dat ruim de helft van de CFO’s geen mogelijkheden ziet om dit te ondervangen met kasreserves. Investeringen en uitgaven zullen in het geval van een recessie gemiddeld met ruim 25% worden gekort.

21-10-2014

Risicobereidheid Nederlandse CFO naar recordhoogte

12-03-2014

Europese CFO positief over economische vooruitzichten

20-02-2014

CFO Kenaad Tewarie weg bij VION

15-01-2014

CFO Keith Nichols vertrekt bij AkzoNobel

15-11-2013

Deloitte: Optimisme CFO over financiële vooruitzichten stijgt snel

Meer items (1-5 van 15)

Reageer 

Wilt u reageren, vul dan de onderstaande velden in. Uw e-mailadres wordt niet op onze website weergegeven.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

Peiling

De invoering van een beroepseed voor accountants is:


Gratis nieuwsbrief
3x per week het laatste nieuws in uw mailbox!

Volg Accountancynieuws! 

  
   

Accountancy Nieuws is een product van Kluwer - © www.accountancynieuws.nl